• VS-ImgBanner6
  Σύγχρονες Τεχνικές
 • VS-ImgBanner2
  Σύγχρονες Τεχνικές
 • VS-ImgBanner8
  Εμπιστοσύνη και Αποκατάσταση
 • VS-ImgBanner1
  Συνεργασία και Εξειδίκευση
 • VS-ImgBanner3
  Πρωτοπορία και Εξέλιξη
 • VS-ImgBanner5
  Συνεργασία και Εξειδίκευση
 • VS-ImgBanner4
  Εμπιστοσύνη και Αποκατάσταση
 • VS-ImgBanner7
  Πρωτοπορία και Εξέλιξη

Προβολή Μεσοσπονδύλιου Δίσκου (δισκοκήλες)

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος βρίσκεται ανάμεσα στους σπονδύλους (σπονδυλικά σώματα) και χρησιμεύει σαν "μαξιλαράκι" για να απορροφά τους κραδασμούς. Αποτελείται από ένα περίβλημα, τον ινώδη δακτύλιο, που μέσα του εμπεριέχεται παχύρρευστη ουσία (gel), που ονομάζεται πηκτοειδής πυρήνας. Η αρχική αιτία της δισκοκήλης είναι η εκφύλιση του δίσκου που σχεδόν πάντα προηγείται και όπου ο πηκτοειδής πυρήνας χάνει τη φυσιολογική του σύσταση (τυροειδοποίηση-ασβεστοποίηση) και ο ινώδης δακτύλιος χάνει την ελαστικότητα του.

Η διάγνωση της δισκοκήλης σπάνια γίνεται με απλή ακτινογραφία. Συνήθως χρειάζοντα πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές μέθοδοι όπως η μυελογραφία (Εικ.1) και η μαγνητική τομογραφία (Εικ.2-3). Προτιμάται, όταν είναι δυνατό, η μαγνητική τομογραφία λόγω των λιγότερων κινδύνων και της πιο λεπτομερούς απεικονιστικής  της ικανότητας.

Εικ. 1
Μυελογράφημα αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης με προβολή (έκθλιψη ) δίσκου στο διάστημα μεταξύ 2ου-3ου αυχενικού σπονδύλου 

 

Οι δισκοκήλες χωρίζονται γενικά σε δύο είδη:

1.    Έκθλιψη δίσκου (Disk Extrusion) ή δισκοκήλη τύπου Hansen 1.

Εικ. 2
Μαγνητική τομογραφία σκύλου με προβολή (έκθλιψη) δίσκου

 

Προσβάλλει συνήθως μικρόσωμες χονδροδυστροφικές φυλές και προκαλεί από ήπια πάρεση (αστάθεια) ως και πλήρη παράλυση. Αυτό συμβαίνει διότι σπάει ο ινώδης δακτύλιος και προβάλλει ο εκφυλισμένος πηκτοειδής πυρήνας, πιέζοντας τον νωτιαίο μυελό. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται γρήγορα (εντός κάποιων ωρών). Συχνά σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ο πόνος, ο οποίος μπορεί να είναι έντονος ειδικά σε περιπτώσεις δισκοκήλης του αυχένα ή των τελευταίων οσφυικών σπονδύλων όπως και της οσφυοϊεράς άρθρωσης.

2.    Πρόπτωση δίσκου (Disk Protrusion) ή δισκοκήλη τύπου Hansen 2.

Εικ. 3
Μαγνητική τομογραφία σκύλου με τέσσερις προβολές τύπου Hansen 2 διαφορετικής βαρύτητας

 

Προσβάλλει συνήθως μεγαλόσωμες φυλές σκύλων προκαλώντας τα ίδια συμπτώματα με την έκθλιψη, με τη διαφορά όμως ότι σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά κανόνα σταδιακά (χρόνια διαδρομή). 

Τελευταίως γίνεται αναφορά σε ένα ακόμα είδος δισκοκήληςl τυπου 3 ( Explosion). Oυσιαστικά πρόκειται για έκθλιψη δίσκου που γίνεται πολύ γρήγορα-απότομα(έκρηξη).

Ανεξάρτητα από το είδος της δισκοκήλης, όταν τα συμπτώματα είναι ελαφρά μπορεί να επιχειρηθεί συντηρητική θεραπεία αν και ο κίνδυνος επιδείνωσης των συμπτωμάτων πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν.

Σε βαριές περιπτώσεις όμως η χειρουργική θεραπεία κρίνεται απαραίτητη το συντομότερο δυνατόν.

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές για την πάθηση αυτή και ο χειρουργός πρέπει να εφαρμόσει την πιο κατάλληλη ανάλογα με το είδος της δισκοπάθειας, τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τομέγεθος του σκύλου και το σημείο της σπονδυλικής στήλης που πάσχει (αυχενική, θωρακοσφυϊκή ή οσφυοϊερή μοίρα).

                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                                             Εικ4.

                                                                    Aξονική τομογραφία σπονδυλικής στήλης σκύλου με χρόνια προβολή(έκθλιψη)

                                                            μεγάλης ποσότητας ασβεστοποιημένου-εγκυστωμένου δισκικού υλικού στοσπονδυλικό σωλήνα

                                                                                                     πριν και μετά την αφαίρεσή του

                             

Στη κλινική μας εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές. 

Αυτές είναι:

Θυροειδοποίηση κοιλιακή  (Ventral fenestration ) σε ελαφρές εώς μέτριες μορφές δισκοπάθειας αυχενικής μοίρας.

- Αποσυμπίεση κοιλιακή (Ventral slot ) σε βαριές μορφές έκθλιψης δίσκου αυχενικής μοίρας(Εικ 5).

                                        

                                                           Εικ 5

              Διεγχειριτική εικόνα κοιλιακής αποσυμπίεσης (ventral slot)

                             και απελευθέρωσης του νωτιαίου μυελού

-  Θυροειδοποίηση πλάγια ( Lateral fenestration ) σε ελαφριά έκθλιψη δίσκου θωρακοσφυϊκής μοίρας 

-  Μικροπεταλεκτομή-Ημιπεταλεκτομή (Minilaminectomy-Hemilaminectomy) σε έκθλιψη δίσκου θωρακοσφυϊκής μοίρας(ΕΙΚ6).

 

Εικ. 6
Μαγνητική τομογραφία σκύλου με προβολή (έκθλιψη) δίσκου

-  Μερική Σωματεκτομή (Partial corpectomy ) σε πρόπτωση δίσκου θωρακοσφυϊκής μοίρας.

-  Ραχιαία πεταλεκτομή (Dorsal laminectomy ) σε κάποιες περιπτώσεις πρόπτωσης δίσκου και συχνότερα στην οσφυοϊερά.

- Μηνιγγοτομή (Durotomy) δεν θεωρείται (σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες) οτι μπορεί να προσφέρει σε θεραπευτικό επίπεδο. Ωστόσο προσφέρει σίγουρα σε προγνωστικό δύνοντας στο χειρουργό την δυνατότητα άμεσης διάγνωσηςμυελομαλάκυνσης ή μυελόφθισης.

Η πρόγνωση της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης δυστυχώς είναι πάντοτε επιφυλακτική και αυτό διότι τα κύτταρα του νωτιαίου μυελού εφόσον έχουν τραυματιστεί τόσο ώστε να νεκρωθούν δεν αντικαθίστανται. Ωστόσο η χειρουργική επέμβαση είναι επιτυχής σε ποσοστό άνω τού 70 %.

Για να ανακτήσουν τα κύτταρα τη λειτουργικότητα τους, εφόσον δεν έχουν νεκρωθεί, μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες , εβδομάδες ή και μήνες όπου θα πρέπει να παρέχεται στο σκύλο ή στη γάτα κατάλληλη μετεγχειρητική φροντίδα.

Travel Turne Tranzito