• VS-ImgBanner3
  Πρωτοπορία και Εξέλιξη
 • VS-ImgBanner5
  Συνεργασία και Εξειδίκευση
 • VS-ImgBanner7
  Πρωτοπορία και Εξέλιξη
 • VS-ImgBanner6
  Σύγχρονες Τεχνικές
 • VS-ImgBanner4
  Εμπιστοσύνη και Αποκατάσταση
 • VS-ImgBanner1
  Συνεργασία και Εξειδίκευση
 • VS-ImgBanner8
  Εμπιστοσύνη και Αποκατάσταση
 • VS-ImgBanner2
  Σύγχρονες Τεχνικές

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού

Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (Ρ.Π.Χ.Σ) είναι από τις πιο συχνές ορθοπαιδικές παθήσεις του σκύλου. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, είναι από τους κυριότερους συνδέσμους της άρθρωσης του γονάτου και η λειτουργεία του είναι στο να αποτρέπει την προσθιοπίσθια κίνηση του γονάτου (παρα φύση κίνηση της κνήμης προς τα εμπρός σε σχέση με το μηριαίο). Σε διάστημα λίγων εβδομάδων από τη Ρ.Π.Χ.Σ. εμφανίζεται ρήξη του έσω μηνίσκου (σπανιότερα του εξω) και τελος αρθρίτιδα του γονάτου (Εικόνα 1).

Εικόνα 1α
Ακτινογράφημα φυσιολογικού γονάτου (αριστερά) και ακτινογράφημα γονάτου με οστεοαρθρίτιδα (δεξιά)

                                             

                                                           Εικονα1 β

             Φυσιολογικά οστά γονάτου          Οστεοαρθρητικά οστά γονάτου                                 

Για αυτούς τους λόγους έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση (πριν δηλαδή εμφανιστεί οστεοαρθρίτιδα). 

Από το 1952 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη χειρουργική επέμβαση του Ρ.Π.Χ.Σ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι χειρουργικές τεχνικές στόχευαν στη σταθεροποίηση της άρθρωσης με μοσχεύματα, τεχνητούς συνδέσμους κ.λ.π. Τα πτωχά όμως αποτελέσματα αυτών των τεχνικών, οδήγησαν από το 1983 μέχρι σήμερα στη συστηματική μελέτη της βιο-μηχανικής της άρθρωσης του γονάτου και στην ανάλογη εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών.
 
                                            T.T.A. 
Η αιχμή του δόρατος των λεγόμενων βιο-μηχανικών χειρουργικών τεχνικών, σήμερα θεωρείται η ΤΤΑ (Tibial Tuberosity Advancement) (Εικόνα 2) η οποία έκανε επίσημα την εμφάνιση της το 2005. Ωστόσο η κλινική μας συνεργαζόμενη με τον καθηγητή της χειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (όπου εξελίχθηκε αυτή η μέθοδος) είναι από τις πρώτες διεθνώς (τέλη 2003) που έθεσε σε εφαρμογή την μέθοδο αυτή για τη Ρ.Π.Χ.Σ.συμβάλλοντας έτσι και στήν εξελιξή της.
 

Εικόνα 2
μετεγχειρητικό ακτινογράφημα ΤΤΑ


Είναι μια επέμβαση που απαιτεί εμπειρία και σωστό εξοπλισμό (οστεοσυνθετικά υλικά τιτανίου).
Παρά το μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες τεχνικές κόστος της, προτιμάται παγκοσμίως λόγω των λιγότερων επιπλοκών και των σαφώς καλύτερων αποτελεσμάτων,   κυρίως σε μεγαλόσωμους σκύλους και σκύλους αθλητές.
Αυτό διότι είναι η μόνη τεχνική που πετυχαίνει ταυτόχρονα: 
 
1)  Να εξουδετερώσει ,φέρνοντας κάθετα τον επιγονατιδικό σύνδεσμο με την αρθρική επιφάνεια της κνήμης (κνημιαίο πλατώ), τις δυνάμεις που προκαλούν προσθιοπίσθια κίνηση στην άρθρωση του γονάτου (σημείο συρταριού) και που μεσομακροπρόθεσμα καταστρέφουν την άρθρωση.
 
2)  Να μειώσει την επιγονατιδομηριαία πίεση (δύναμη που ασκείται μεταξύ επιγονατίδας και τροχιλίας του μηριαίου οστού) προλαμβάνοντας   ή/και θεραπεύοντας την χονδροπάθεια.
 
3)  Να αποτρέψει τη δημιουργία συνδεσμίτιδας του επιγονατιδικού συνδέσμου.
 
4) Να διατηρήσει την ανατομία της άρθρωσης του γονάτου.
 
5) Να διατηρήσει τις δυνάμεις που ασκούνται στους μηνίσκους και στόν οπίσθιο χιαστό σε φυσιολογικά επίπεδα.
 
6)  Να αντιμετωπίσει, παράλληλα, πιθανό εξάρθρημα επιγονατίδας.
            

 

7)  Να αυξήσει την δύναμη του τετρακέφαλου (μεγαλώνοντας το βραχίονα του μοχλού του εκτείνοντα μηχανισμού του γονάτου).
 
8) Να χρειάζεται ένα μέγεθος μικρότερο κλωβό πρόσθιας μετατόπισης σε σχέση με τις απομιμήσεις-τροποποιήσεις της αυθεντικής ΤΤΑ (βλέπε παρακάτω) με αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερες επιπλοκές και άρα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
 
Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί διάφορες τροποποιήσεις της αυθεντικής TTA (TTA Rapid,modified Marquet ,TTA2, M.M.P.κλπ) με σκοπό κυρίως να απλουστευφεί η χειρουργική τεχνική και να μειωθεί το κόστος. Δυστυχώς ομως καμμία απ αυτές δεν μπόρεσε να συνδιάσει ολα τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω κάνωντας έτσι την ΄αυθεντική ΄ΤΤΑ να παραμένει σαφώς η πιο ολοκληρομένη (άν και δυσκολότερη τεχνικά )χειρουργική τεχνική αντιμετόπισης της ρίξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο σκύλο.
 
                                                TPLO  
 
Σε ορισμένα περιστατικά όμως που δεν μπορεί να βρεί εφαρμογή η ΤΤΑ λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων η κλινική μας εφαρμόζει κι άλλες βιο-μηχανικές μεθόδους με πολύ καλά αποτελέσματα όπως η TPLO .Την εφαρμόζουμε όταν η κλίση της αρθρικής επιφάνειας της κνήμης είναι υπερβολική (παθολογικό κνημιαίο πλατώ).  Προτιμούμε την " Closing Wedge TPLO ",  όταν η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνυπάρχει με το σύνδρομο της υψηλής επιγονατίδας (patella alta)  (εικ 3) . Με την τεχνική αυτή διορθώνουμε μέσω σφηνοειδούς οστεκτομής του άνω μέρους της κνήμης την κλίση του κνημιαίου πλατώ.Αντίθετα όταν η επιγονατίδα βρίσκεται σε φυσιολογική θέση ή χαμηλότερα (patella baja) προτιμάται η axial T.P.L.O.(εικ4)
 

Εικόνα 3
Αντιμετώπιση ρήξης πρόσθιου χιαστού με ταυτόχρονο εξάρθρημα επιγονατίδας (patella alta) με Closing Wedge TPLO

 

Τα οστεοδυνθετικά υλικά πού χρισημοποιούμε είναι τιτανίου κορυφαίας ποιότητας της KYON.Οσο αφορά την TPLO τελευταία(2016) εξελίχθηκαν ει δικές πλάκες τιτανίου μειωμένης επαφής και με αυτοκλειδούμενες ορθοπαιδικές βίδες(εικ.4) πού παρουσιάζουν τα εξείς πλεονεκτήματα

- Δεν εμποδίζουν τόσο την περιοστική κυκλοφορλια του αίματος όσο και την ενδομυελική και συνεπώς την οστική αιμάτωση

- Διευκολύνουν την ταχύτερη πόρωση

-Μειώνουν τα ποσοστά μόλυνσης

-Προσφέρουν ασφαλέστερη οστεοσύνθεση

-Μειώνουν την διάρκεια του χειρουργείου

Εικόνα 4

 αντιμετόπιση ρήξης πρόσθιου χιαστού με Radial T.P.L.O. με τελευταίας γενιάς πλάκας τιτανίου

 

 

Συμπερασματικά αν και θεωρούμε την Τ.Τ.Α ως την πιο ολοκληρωμένη μέθοδο  δεν ειναι δυνατόν να αντιμετοπίζονται ολα τα περιστατικά ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με την ίδια χειρουργική τεχνική.

 

Έχοντας γνώση έμβιομηχανικής και λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού όπως και πυθανά συντρέχουσες παθήσεις (πχ. εξάρθρημα επιγονατήδας) επιλέγουμε κάθε φορά την πιο ενδεδειγμένη τεχνική. 

 
 

 
 
 
Travel Turne Tranzito